top of page
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων Πανεπιστημίων της χώρας από άποψη ενεργού φοιτητικού πληθυσμού. Το Δ.Π.Θ. αναπτυγμένο γεωγραφικά σε όλη τη Θράκη, με 8 Σχολές, 18 Τμήματα, και πλειάδα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, με φοιτητικό πληθυσμό περίπου 29.000  (προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) και με ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό που ξεπερνά τα 700 άτομα συνεχίζει να αποτελεί το μοναδικό πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Τα Προγράμματα Σπουδών του,  καλύπτουν την πλειονότητα των σύγχρονων επιστημονικών πεδίων με την Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας στην Ορεστιάδα, τις Σχολές Επιστημών Υγείας και Επιστημών Αγωγής στην Αλεξανδρούπολη, τις Σχολές Νομικής, Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών και Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού στην Κομοτηνή, και την Πολυτεχνική Σχολή στην Ξάνθη. Από την περιγραφή αυτή είναι εμφανής η πολυθεματικότητα τόσο στην παρεχόμενη εκπαίδευση όσο και στην διεξαγόμενη έρευνα.

Μέσα σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το ΔΠΘ συνεχίζει να στοχεύει τόσο στην εκπαιδευτική όσο στην ερευνητική αριστεία ενώ χτίζεται επάνω στις προκλήσεις και στις επιταγές του μέλλοντος. Επαναπροσανατολίζει την ερευνητική στρατηγική του με βάση την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, την νέα ψηφιακή εποχή, την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας καθώς και την προσέλκυση χρηματοδότησης από φορείς τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

 

Οι στόχοι της OMIC-Engine συνάδουν με την ερευνητική στρατηγική του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο και αποτελεί συνεργαζόμενο εταίρο.

ΑλεξανδρούποληΕγκαταστάσεις01.jpg

Ερευνητικές κατευθύνσεις

Η βασική έρευνα που διεξάγεται στον κόμβο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, εστιάζεται σε τρεις άξονες, τη Βιοτεχνολογία με έμφαση στην εφαρμοσμένη μικροβιολογία και στα λειτουργικά τρόφιμα, τη Μοριακή Βιολογία με έμφαση στα έντομα οικονομικής σημασίας και τέλος την υγεία με έμφαση στις ασθένειες ανθρώπων και ζώων.

 

Παράλληλα υλοποιούνται αρκετά προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας και αναπτύσσονται υπηρεσίες όπως:

  • Ανάλυση ποιοτικών χαρακτηριστικών τροφίμων

  • Ανάλυση της αντιμικροβιακής δράσης φυσικών προϊόντων

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη λειτουργικών τροφίμων με την αξιοποίηση προβιοτικών

  • Ανάλυση DNA και μοριακός χαρακτηρισμός ειδών, στελεχών ποικιλιών  κ.α

  • Αναλύσεις μικροβιώματος με αλληλούχιση επόμενης γενιάς

  • Έλεγχος ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα

  • Μοριακή προτυποποίηση - βιοδείκτες   

pexels-karolina-grabowska-4021781.jpg

Εξοπλισμός

Σύστημα αλληλούχισης επόμενης γενιάς (Ion GeneStudio S5) και προετοιμασία γονιδιωματικής βιβλιοθήκης για μία πληθώρα εφαρμογών σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα όπως Μεταγονιδιωματική (Metagenomics), Αλληλούχιση Μικροβιακού Γονιδιώματος (Microbial RNA Sequencing), Στοχευμένη RNA Αλληλούχιση (Targeted RNA Sequencing), Αλληλούχιση Μικρών RNA (Small RNA Sequencing) και Τρανσκριπτομική RNA Αλληλούχιση (Whole Transciptome RNA-seq).

Συνεργαζόμενα εργαστήρια

Εργαστήριο Μοριακής Ρύθμισης και Ανάπτυξης Διαγνωστικής Τεχνολογίας 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γ. Σκάβδης 

gskavdis@mbg.duth.gr

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ι. Κουρκουτάς

ikourkou@mbg.duth.gr

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας της Ανάπτυξης

Καθηγήτρια Μ. Γρηγορίου mgrigor@mbg.duth.gr

Εργαστήριο Γονιδιακής Έκφρασης, Μοριακής Διαγνωστικής και Σύγχρονων Θεραπευτικών Μέσων 

Καθηγητής Ρ. Σανδαλτζόπουλος rmsandal@mbg.duth.gr

bottom of page